วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วิชาเ่ทคโนโลยีเำพื่อการสื่อสาร

1.ได้เรียนรู้การทำบล็อคที่สวยงาม
2.ได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
3.รู้ถึงความสำคัญของคอมพิวเตอร์

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Italian Graphics

ไม่มีความคิดเห็น: